Members

Weijia Wang

Trumpet
Class Freshman
Hometown Guangzhou, Guangdong
Major Applied Mathematics

No bio available.